מרקו סטבנוביץ'

instagram
facebook

זמין

A Village Wedding

לא זמין

Spring Comes to My Village
Returning Home
A Winter Wonderland
A Bumper Crop
The Barter Society
Prancing Through the Snow
Off to Find Wood
Children at Play
Rough Encounter

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved