יאן גלוזיק

instagram
facebook

לא זמין

The Wheat Field
Resting in the Field
The Musicians
Resting Amidst the Harvest
The Fisherman
On the Road
Harvest
By the Well
Resting by the Field
Grape Harvest
Feeding Time
Village Life (triptych)
Our Village at Twilight
The Musician
ערב על הנהר

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved