מריה באלאן

instagram
facebook

לא זמין

Breakfast
The Woodsmen
Christmas Eve
Returning From the Field
Troika

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved