זוזאנה חלופובה

instagram
facebook

זמין

חריש
קציר

לא זמין

Family Kitchen
Family Dinner
A Village Wedding
The Blacksmith

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved