מילה דווידוביץ'

instagram
facebook

לא זמין

A Time to Drink
The Rooster
The Joys of Fishing
The Woodcutters
We Love a Good Fight

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved