ולריה טופאן

instagram
facebook

זמין

My Dream House
Daily Life at Home
My Family’s Village
I Love the Spring
An Autumn Hora
The Little Shepherd with a Flute
My Village in Winter
Winter Comes to My Village

לא זמין

My Family and My Village
Moldavian Traditions
The Well of Life
The Wedding Dance

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved