מיהאי דסקלו

instagram
facebook

זמין

South Station

לא זמין

Under the Apple Tree
The Scarecrow
The Musicians
Reaping the Wheat

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved