רדיקה ניקודין

instagram
facebook

זמין

In the Park
By the Well

לא זמין

Spring
The Wagon
The Shepherd
Three Friends
A Spring Rendezvous
Romance Among the Flock
Fruits for the Children

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved