פטרו מיהוט

instagram
facebook

זמין

Happiness
The Mystique of Wolves

לא זמין

The Crazy Year
Stealing the Bride

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved