ג'וזפ מיר

instagram
facebook

זמין

הבלונים מתעופפים

לא זמין

הרוכב הקטן מגיע העירה
השוק הקטן
חג בתעלה
יום קרקס
כל יום חג
ספטמבר

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).

 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved