אן סטרסברג

instagram
facebook

לא זמין

Family Flowers
The Canal
School Is Out
The Education of Little Pig
The Nannies
The Delaware River
The Wedding
The Vermont Newlyweds
April in Paris
Family Photo
Quilt Festival
Rowing on the Lake
Cheese
The Antique Market
The Canal Bridge

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved