לוסיאן וייארד

instagram
facebook

לא זמין

Cafי Tabac
The Canal Bridge
The Glorious Day
Mans Street
Nacionale Street in Parthenay
The Snow on the Rance River

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved