יולאנד סלמון-דובאל

instagram
facebook

זמין

A Place of Oils
The Blossoming Cherry Trees
The Bird Chorale
The Chocolate Corner in Brugges
Kitchen Cacophony

לא זמין

The Wedding
Rushing for the Lollipops
The Spring Day
The Kitchen Garden
The Enamored Shellfish
The Grape Harvest
The Brittany Pancake House
The Music Festival
Provance Market
St. Tropez Flower Market
Autumn in Paris
Marie Coquine
Paris Flower Market

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved