שנטל סלאן

instagram
facebook

לא זמין

The Happy Event
The Skaters
The Elders Ball
The Ice-Skating Ball
As They Do in Nice
Good Life in Provence
Siesta in the Village of Violets

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved