תרס פוג'ה

instagram
facebook

לא זמין

The Country House
The Duck Pond
The Family House
The Meal

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved