מרי-ג'ו רדנאק

instagram
facebook

זמין

בדרך לשוק
יום ראשון ליד הנהר

לא זמין

בוצרי הענבים
העדר חוזר
מסיבה לאור ירח

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).

 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved