מישל גובור

instagram
facebook

לא זמין

Grazing Near the Village
The Little Market
The Sweet Life

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved