אולגה מרדיאגה

instagram
facebook

לא זמין

Celebrating Winter
The Baseball Season Begins
The Day Dawns
The Coffee Planters

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved