פורפיריו מורלס

instagram
facebook

לא זמין

Nicaraguan Landscape
The Happy Fishermen
Masayan Hills
The Apoyo Lagoon
The Mombacho Volcano
Fishermen’s Island
The Ox-Drawn Cart
The Little Islands
Planting and Harvesting the Corn
Returning Home
The River Birds
Daybreak in Masaya
The School Bus Arrives
Happy School
Sunrise
The Evening Dance
Water For Our Village
Moon Over Cardenas
Life in the Village

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved