ג'ולי אגירה

instagram
facebook

לא זמין

Urban Landscape
Juana and Benito

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved