מרים גברה סילבה

instagram
facebook

לא זמין

The Rapturro River
The Castle Over San Juan River

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved