אלברו גייטן בריוס

instagram
facebook

זמין

Sunset Over Masaya
The Morning Train

לא זמין

Little Nicaragua
The Bus to Masaya
The Train Comes to Masaya
Moonrise Over Masaya
The Happy Farm
Lunar Eclipse
The Circus
Nearby My Town
Enchanted Mountains
Cascading Waters
Peace in the Forest
Nightfall
Village Train at Sunset
Nature’s Gifts
Summer Festival
Mother Nature, Motherland
Through the Fields
Our Village at Night
Rainbow Over Our Village
Horses at Play

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved