לואיס אלברדו

instagram
facebook

זמין

Coffee for the Market
Pumpkin and Melon Harvest

לא זמין

Country Life
Apoyo Lagoon Landscape
The Town of Catarina
The Coffee Harvest
The Fields of Masaya
Boating on the Apoyo Lagoon
Working in the Country
Farming Life
The Joys of Coffee
Happily Grazing Cows
Carting the Sugar Cane
The Cotton Harvest
Mombacho Life
The Watermelon Harvest
The Banana Harvest
River Fishing
The Crops Are Blooming
Transporting the Hay

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved