לואיס ורלה

instagram
facebook

זמין

Peace
Our Village at Noon
The Bloom of Spring

לא זמין

Bringing Home the Water
Matagalpan Neighborhood
The Little Market
Vegetable for Malpaisillo
The Wood Cutters
The Ceramics Shop
Mombacho Vista
Splendor by the Esteli River
The Tomato Vendors
Caribbean Village
Our Secret Place
In Front of the Lagoon
Chontales Landscape
Wagon With Bananas
Tomatoes for Sale
Another Day Begins
Relationships
Fishing
Baking and Laundering
Our River Laundry
Village Memories
Fruits For Sale
Caribbean Coast Market

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved