דריו זמורה

instagram
facebook

זמין

Our Beautiful Cacao Trees

לא זמין

Our Farm Never Sleeps
Under the Fistula Tree
Our Workday Begins
A Village Panorama
When We were Young
Packing the Coffee
My Hamlet by the Fields
Nightfall
Dishwashing
Harvesting Under the Malinche Tree

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved