טוליו ולסקז

instagram
facebook

לא זמין

Village Life
Returning Home
Drying the Laundry
Sustenance for All
How Lovely is My Village
The Way Home

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved