חורחה פרמן

instagram
facebook

זמין

חלקת התירס של משפחתינו
לחם טרי למכירה
מאהבים
פגישה חטופה
תחנת האוטובוס של הכפר שלנו

לא זמין

Atlantida Countryside
Tiger Island
On the Goat Path
Life in Yuscaran
Football in My Village
The Goat Wagon
Our Majestic Country
Paradise Village
Summer Countryside
Oasis (Triptych)
Sisters Coming Home
Our White Goat
Friendship
Springtime Preparations (diptych)
Village Promenade
Sharing the Village News
Sunday in My Village
A Fork in the Road
Grazing by the Village
The Bread Saleswoman
Meeting at the Village Square
How Green is My Village (diptych)
Corn for the Hens
Goats at Rest
Our Family’s Banana Grove
Laundering the Clothes (Laundering by th...
My Family’s Portrait
Harvesting Cabbages
Our Farmhouse
After School
Serenity
Tortillas For Sale!
On the Road Again
Off to School (Diptych)
Sunset Over My Village
How Green Is My Valley
Peaceful Valley, Peaceful Village
Harvesting the Cabbages
A Summer Day
Building Our Home
Friends
טורטיאס למכירה

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved