רוקה זלאיה אקוסטה

instagram
facebook

זמין

עוד שנה

לא זמין

The Serenade
San Antonio de Flores
A Spring Wedding
Oh What a Beautiful Morning
The Lovely Field
Donkey with Flower-Maiden
The Flower Girls
Sweet Fifteen I
The Burros Have Arrived
Catching the Bus
The San Miguel Transport
Off to Work
Doves on the Roof
The Happy Bride
My Pretty Woman
Saying Goodbye
Pinata and Corn
Sweet Fifteen II
Playing Ball
Under the Lover’s Tree
Lovers
Flowers of Love
How Fair is My Love
Joys of Spring
Family Portrait
Flying Kites in Winter
You are my Flower
The Flower Girl
What A Windy Day
Our Day of Joy
A Marriage Made in Heaven
Resting Time
Serenading My Love
Raining Fish
Dream of Peasant Life
A Peasant Wedding
Raining Fish
חגיגת יום הולדתה ה-15 של בתי

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved