ריגוברטו מלנדז

instagram
facebook

זמין

Shopping
מאוהבים
מוכר החמניות
קפה הוא חיינו

לא זמין

The Discount Store
Fireworks and the Bull
The Water Well
The Slippery Pole Contest
The Tortilla Sales Girl
Our Fountain Runneth Over
The Rider
Lets Go to Town
Love and Elopement
The Stone Cutter’s Visit
Our Morning Begins
The Daily Bus
Seeking the Prize
The Banana Salesmen
The Milk Man
By the Well
All aboard (Let’s go!)
Coffee Village
Love and Friendship
Lovers
מזרקת החיים

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved