חרמן רמון דורון לנזה

instagram
facebook

זמין

Seeking Inspiration
Our Local Laundry
חברות בגן העדן

לא זמין

On the Prairie
Friendship
Playing Marbles
Tortillas For Sale
The Biscuit Basket
Launching the Boats
The Bread-Baking House
Greetings!
Gathering Water in My Village
By the Pond
Herons in Paradise
Chatting by the Well
Picnic
The Tree House
Tranquility
Little Deer and Dad
A Flower for My Love
Daily News
A Friend for Dinner
Enjoying our Natural Habitat
שלווה

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved