סילם אספינוזה

instagram
facebook

לא זמין

Daily Work
Preparing the Oven
My Home, My Castle
Coming Home
House with Walkways
Washing the Clothes
Our Day is Done
Village Chores
Stone-Walled Village
Firewood
All Paths Lead Home
Working Around Our Home

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved