ח'ילברטו קרדוזה

instagram
facebook

זמין

Night Fishing
Harvesting Watermelons
Harvesting Corn

לא זמין

Los Palmas Forest
Working in Paradise
Return to Paradise
Bamboo Blooms in the Forest
A Gathering in Paradise
The Path to My Village
Fishing in Paradise
Picking Mountain Flowers

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved