אוסקר לינארס

instagram
facebook

לא זמין

My Village’s Festival
The Happy Village
Our Life With Coffee
Noah’s Gift of Toys
The Bull is on the Loose
The Coffee Harvest
A Serenade of the Heart
Workday
Carousel
A Country Wedding
The Mountain Workers

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).

 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved