אאורמר (אאורה מרינה פיניאדה)

instagram
facebook

זמין

Springtime in the Fields
Our Hamlet at Harvest Time
Winter Blossoms
House and Garden

לא זמין

Village in Bloom
The Village Woodcutters
Selling Door-to-Door
The Flowering Countryside
The Water Carriers
Forest Life
The Doves of Spring
Paradise
Spring Galore

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved