אאורמר (אאורה מרינה פיניאדה)

instagram
facebook

זמין

אביב בשדות
בית וגן
הכפר הקטן שלנו בזמן קציר
פריחות חורף

לא זמין

אביב בתפארתו
גן עדן
הכפר בלבלובו
הכפר המלבלב
חוטבי העצים הכפריים
חיי יער
יונות האביב
מכירה מבית-לבית
נושאות המים

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).

 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved