דמארי (מריה זוילה פיניאדה)

instagram
facebook

זמין

Love Doves
דרך האושר
ממלכת החיות
נהנים מהאגם

לא זמין

Life in the Village Square
The Pottery Vendor
Swinging Under the Tree
The Crow of the Roosters
Spring Memories
On the Farm
The Ranch
The Joys of Work
The Blooming Acacia Tree
Returning Home
The Papaya Tree
The Birds Are Singing
Flower-Picking
Feeding Time
Good Morning
Returning Home
אחר צהריים כפרי
גשר מעל פלג מבעבע
יום בכפר
ילד דג
מראה אביבי
נהנים משחייה קיצית

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).

 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved