דליה ריברה

instagram
facebook

זמין

Daily News
A Meeting of Friends

לא זמין

Shopping Day
Milking Time
Our Family’s Workday
Gossiping Amidst the Coffee
River of Life
Picnic in the Field

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved