לוסיה בוצ'יני

instagram
facebook

זמין

Remembering the old Farm
Tranquil Lake
Peddler on the Road
הבית הקטן עם הגדר הכחולה
הו, איזה עץ!
הנה הכלה!
הצל מרענן!
התכנסות
מים הם ברכה

לא זמין

The Curral Hills
Bus in The Counrty’s Interior
The Milkman
Waterfall and Orange Trees
Flowers
The kitchen
Picnic Under the Bamboo Tree
Blue Sky and Lots of Flowers
Orange Picking
Inside a Country School
Landscape with Boats II
The Spring Sun
"Smokey Maria" Is Departing
Sunday in the Park
My Childhood Home
The Football Village
Lacemaking
Fields from the Past
The Flowering Field
A Brazilian Scene
The Blue Bus
Pleasant Moments
Country Flowers
The Vegetable Pickers
The Peddler Has Arrived
Let’s Watch the Ducks?
Little Pedro Rides Off to the Village
Neighbors
Flowered Fence
Blue Sky Day
Land of Abundance (Triptych)
Traditional Farming
Fishing
Daily Life in Country
OH! What a Beautifull Day!
Our Perfumed Waters
Lovely Vegetable Garden

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).

 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved