אוזיאס

instagram
facebook

זמין

The Ox Drawn Wagon
Traveling through Rio

לא זמין

Fla-Flu Kites
The River Crossing

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).

 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved