לואיז קסמירו דה אוליבאירה

instagram
facebook

זמין

Football on a Small Farm

לא זמין

Fishmongers
Blue Lagoon

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved