הלנה קואלו

instagram
facebook

זמין

Basketball Championship
Look Mom, They are Kissing!

לא זמין

The Pedal Boats Pass By
The Great Collection
Noah Passes Through Here
Dinner with the Family
Metro Rush Hour
Self Portrait in the Studio
Leaving for Vacation
The Lake Orchestra
Moving Day
Samson and Delilah - The Final Chapter
The Leaning House on the Slope

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved