ג'וזה פריירה

instagram
facebook

לא זמין

Football Scene Day-Time
Football Scene Night-Time
Football Scene
Football Scene
Football Scene

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).

 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved