רוסינה בקר דו ואליה

instagram
facebook

זמין

Football

לא זמין

The Cock Fight

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved