רוסינה בקר דו ואליה

instagram
facebook

זמין

כדורגל

לא זמין

קרב התרנגולים

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).

 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved