יאפוני אראוג'ו

instagram
facebook

לא זמין

The Girl Who Ate Leaves
Irineu and the Little Goat
The Brave Traveler

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).

 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved