נונציאטה

instagram
facebook

זמין

Birds Take Flight
All of Nature’s Splendor

לא זמין

Sunday Morning
Birds in Paradise
Cattle in the River
Everything in Life
After School
Flowered Lake
The Circus is Here
The Flowering Ipe Tree
Nature’s Peacefulness
Village of My Dreams
Village of My Dreams II

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).

 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved