קונסטנסיה נרי

instagram
facebook

זמין

Embroidering the Fabric
Model Boats Regatta
Playing in Sau Paulo Park
Rowboat Romance

לא זמין

Dancing Around the Maypole
The Grape Pickers
Celebrating The Harvest
I’m Going to Tell You a Secret
Farm of Greens
Dance of the Ipe Trees
A Corner of Ibirapuera Park
Dance Before Lunchtime
Those Who Plant Well- Pick Well
In the Park
I’ll meet you at 5 at Ibirapuera Park
The Green Valley
A Rose is a Rose
Barigui Park
The Sunny Orange Grove
Papayas Galore
Sweet Sugar Cane
Plant Well, Reap Well
Oh, Happy Day!
Mountains of Wheat
Flower Girl
Embraced by the Grape Harvest

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved