איירטון דאס נווס

instagram
facebook

לא זמין

The Circus has Arrived
Forro Dance at the Foot of the Mountain
The Suburbs
The Mountain Path
Crossing the Bridge
Postal Card
Selling the Fish
The Small Village
Countrylife on the Sea Coast
Safe Harbor

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved