אלמה איבקשה

instagram
facebook

לא זמין

Coffee Pickers
Dawn
Harvesting the Crop
The Start of Spring
A June Evening
The Harvesters
Road to the Sun
June Feast
A Brazilian Afternoon
Happy Day
A River of Flowers
Bridges of Joy
Shangrila
Frontier

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved