וילמה ראמוס

instagram
facebook

זמין

The Persimmon Harvest

לא זמין

Coffee Picking
Flower Harvest
Orange Picking
The Showman
Photos with Box Camera
Picking Sunflowers

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved