זה קורדאירו (ג'וזה קורדאירו)

instagram
facebook

זמין

Harvesting the Grapes
The Big Apple
The Sailor I
In the Vineyard

לא זמין

Sodre’s Stop
The Tram
The Sailor II
Dancing the Vira
“Benfica is the Champion!”

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).


Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved