עדנה דה אררקרה

instagram
facebook

זמין

Uncle Zavanella’s Farm
חמניות

לא זמין

The Flowering Almond Trees
The Amazon
The Wheat Field
The Tomato Harvest
The Farm
The Tree
The Sunflower Field
My Landscape, My Love
Alentejo Village
פירות מן השדה

· המידות מופיעות בסנטימטרים, גובה לפני רוחב (רוחב X גובה).

 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved